W większości przypadków aktywacja poczty głosowej jest bardzo podobna polega ona na włączeniu przekazywania wywołań w centrali telefonicznej, czyli na zaprogramowaniu sytuacji w jakiej rozmowa zostanie skierowana do skrzynki głosowej. Aby tego dokonać należy znać numer dostępowy do poczty głosowej oraz kody sieciowe. Poniżej znajdują się podstawowe kody sieciowe:

ERA GSM
aby ustawić przekierowanie na pocztę głosową, w sytuacji gdy nie odbieramy telefonu w czsie 30 sekund,
**61*602951000*11*30#
aby ustawić przekierowanie na pocztę głosową, w sytuacji gdy znajdujemy się poza zasięgiem sieci, bądź też mamy wyłączony aparat,
**62*602951000*11#
aby przenieść przekierowanie na pocztę głosową, żeby włączała się gdy nasza linia jest zajęta (tj. prowadzenie aktualnie jakąś rozmowę),
**67*602951000*11#
jeżeli jesteśmy zdecydowani na przekierowanie bezwarunkowe przekierowanie wszystkich połączeń przychodzących,
**21*602951000*11#

ERA GSM - Tak Tak
Aby aktywować w tym systemie pocztę głosową należy połączyć się z bezpłatnym numerem 9898.

PLUS GSM
w przypadku gdy nie możemy odebrać dzwoniącego telefonu, poczta włączy się po 30 sekundach,
**61*+4860y90xxxxxx#
gdzie „y” to 1, 3 lub 5 (zależnie czy nasz numer rozpoczyna się od cyfr 601, 603 czy 605), a xxxxxx to dalszy ciąg naszego numeru telefonu.
gdy telefon jest wyłączony lub znajduje się poza zasięgiem sieci,
**62*+4860y90xxxxxx#
poczta ma się uruchomić, kiedy telefon jest zajęty,
**67*+4860y90xxxxxx#
wszystkie połączenia maja być skierowane bezpośrednio do poczty głosowej,
**21*+4860y90xxxxxx#


IDEA
Aby uaktywnić pocztę głosową w sieci IDEA wystarczy połączyć się z numerem poczty głosowej *501 i podać fabryczny kod dostępu 9999.

TP S.A.
centrala przekaże wywołanie, kiedy nasza linia jest zajęta (do 5 połączeń jednocześnie)
*67*9427#
centrala przekaże wywołanie przy nieodebraniu połączenia (po 4 – 6 dzwonkach)
*61-9427#
centrala przekaże wszystkie wywołania (bez łączenia z naszym telefonem)
*21*9427#


NETIA
przekierowanie przy nieodebraniu połączenia:
*61*004810#
przekierowanie gdy numer jest zajęty:
*67*004810#
bezwarunkowe przekierowanie wszystkich rozmów:
*21*004810#

Oczywiście wszystkie przekierowania (poza bezwarunkowym przekazywaniem rozmów) można łączyć czyli ustawiać kilka naraz dla usprawnienia działania poczty głosowej.

Aby korzystać z poczty głosowej, nie wystarczy włączenie funkcji przekierowania wywołań w naszej centrali telefonicznej. Niezbędny jest jeszcze drugi krok, a mianowicie uruchomienie naszej skrzynki poczty głosowej. Wystarczy zadzwonić pod numer poczty głosowej (inny dla każdej sieci), a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, jakie usłyszymy w słuchawce. Należy nagrać własne powitanie (np. „Dzień dobry, tu numer… proszę o zostawienie wiadomości), imię i nazwisko oraz ustalić własny kod dostępu (niezbędny, gdy chcemy odsłuchiwać pocztę łącząc się z innego telefonu niż własny). W przypadku sieci EraGSM, PlusGSM i Idea hasła dostępu do sieci są ustawione domyślnie. Należy bezwzględnie je zmienić, gdyż niektórzy bardziej „dowcipni” mogą ustawić nam np. kompromitujące powitanie, bądź też odsłuchać informacje przeznaczone tylko i wyłącznie dla nas. Wprowadzenie tych danych po usłyszeniu odpowiednich komunikatów jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystaniu z usług poczty głosowej.
Po wykonaniu wszystkich poleceń utworzymy swoją indywidualną skrzynkę poczty głosowej. Jeżeli już wcześniej uruchomiliśmy funkcję przekazywania wywołań w naszej centrali - skrzynka jest gotowa do działania. Jeżeli nie, możemy to uczynić już po uruchomieniu (aktywacji) naszej skrzynki. Kolejność tych dwóch działań nie jest istotna.

[powrót]